Fasola: odmiany fasoli, technologia uprawy fasoli, wymagania fasoli, nawożenie fasoli, zbiór fasoli, cena fasoli, fasola jaś, fasola szparagowa

Fasola (Phaseolus L.) roślin z rodziny bobowatych

Portal warzywniczy - warzywnictrwo.agro.pl
W portalu warzywnictwo.agro.pl znajdą Państwo codzienne informacje dla producentów warzyw, notowania cen warzyw, forum warzywnicze oraz wiele innych informacji na temat warzyw uprawianych w polu jak i pod osłonami...
Więcej w portalu warzywnictwo.agro.pl
W celu zakupu lub dzierżawy domeny fasola.com.pl prosimy o kontakt biuro@sadnet.pl

Stacje meteo

stacje meteo producentów fasoli - stacje imetos

Stacje imetos

stacje meteo davis

Stacje Davis

sadnet - marcin zachwieja - strony www

Strony wwwPortal sadowniczy

Portal warzywniczy

Portal kwiaciarski

Twoja wyszukiwarka

Termin siewu fasoli

Fasola jest rośliną ciepłolubną, dlatego siew przypada między 10 a 15 maja. Okres wegetacji fasoli trwa 60-90 dni. Aby przedłużyć okres zbiorów można wysiewać fasolę co 10 do 14 dni, jednak nie później niż do końca I dekady czerwca. Siejemy w rzędy co 40-50 cm. Optymalna liczba roślin na 1 m2 wynosi 20-30 szt., odstępy między roślinami 3-5 cm. Wysiewa się 90-130 kg nasion na 1 ha. Głębokość siewu zależy od typu gleby i wynosi 2-5 cm.

Nawożenie fasoli

Fasola, z uwagi na wysoką wartość odżywczą (jest ona najbogatszym źródłem białka roślinnego) oraz przydatność dla przetwórstwa, w grupie warzyw strączkowych należy do roślin o największym znaczeniu gospodarczym. Wielkość i jakość uzyskiwanego plonu fasoli w dużej mierze zależy od prawidłowego nawożenia.

Gleba pod uprawę fasoli

Do uprawy tego warzywa nadają się gleby ciepłe, próchniczne, przepuszczalne, o dobrej strukturze.

Wymagania termiczne fasoli

Szczególnie wysokie wymagania termiczne ma fasola uprawiana na suche nasiona. Najlepiej udaje się ona w rejonach o długim, wynoszącym przynajmniej 140 dni, okresie bezmroźnym oraz o małej ilości opadów w sierpniu i wrześniu.

Przedplon fasoli

Fasola może być uprawiana po większości gatunków roślin, z wyjątkiem:
* motylkowych - z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia przez te same choroby i szkodniki,
* marchwi i pietruszki - ze względu na możliwość wystąpienia nicieni.
Na to samo stanowisko w płodozmianie fasola może wracać co 4 lata.

Obornik
Przy uprawie fasoli na glebach lżejszych, ubogich w substancję organiczną, a także od dawna nie nawożonych obornikiem, powinno się podać 20-30 ton/ha tego nawozu.

Potrzeby pokarmowe fasoli

W odniesieniu do większości składników mineralnych potrzeby pokarmowe fasoli szparagowej zależą przede wszystkim od odmiany. Fasola tyczna o dłuższym niż w przypadku odmian karłowych okresie wegetacji, wymaga większej zasobności gleby w mineralne składniki odżywcze. Wyższych dawek nawozów używa się również na nawadnianych (deszczowanych) plantacjach fasoli.

Wapń
Optymalny dla tego gatunku odczyn gleby (pH) wynosi 6,5-7,2.
Potrzeby pokarmowe fasoli szparagowej w stosunku do tego makroelementu są zróżnicowane i wynoszą:
* 80 kg CaO/ha - dla odmian karłowych dających plon 10 t/ha
* 130 kg CaO/ha dla odmian tycznych, których średni plon wynosi 12 t/ha.


Ponieważ fasola należy do roślin wrażliwych na świeże wapnowanie, w miarę możliwości zabieg ten powinno się wykonywać przed uprawą poprzedzających je gatunków.

Azot
Szczególną cechą wszystkich motylkowych jest zdolność ich współżycia (symbiozy) z grupą bakterii brodawkowych, wiążących wolny azot z powietrza, który następnie jest wykorzystywany przez roślinę. Z tego względu niewskazane jest nawożenie fasoli dużą ilością azotu mineralnego, gdyż mogłoby ono prowadzić do akumulacji w roślinach nadmiaru szkodliwych dla człowieka azotanów. Poza tym obecność azotu mineralnego w glebie hamuje intensywność symbiozy roślin żywicielskich z bakteriami. Duży wpływ na prawidłowy przebieg symbiozy ma także odczyn gleby - powinien być zbliżony do obojętnego - od tego w dużym stopniu zależy aktywność współżycia z bakteriami oraz prawidłowy rozwój samej rośliny. Nawozy azotowe w ilości 30-40 kg N/ha (np. w postaci saletry amonowej) wysiewa się na kilka dni przed siewem nasion. Gdy analiza chemiczna gleby wykazuje znaczną zawartość azotu mineralnego (suma N-NO3 i N-NH4 powyżej 30 mg N/dm3), nawożenie tym pierwiastkiem jest zbędne. Z azotu glebowego rośliny korzystają do momentu nawiązania symbiozy z bakteriami, która zazwyczaj rozpoczyna się gdy rośliny wytworzą 2-3 liście.

Szczepienie gleby
Do gleby, na której od ponad 4 lat nie były uprawiane rośliny motylkowe, należy sztucznie wprowadzać aktywne rasy bakterii brodawkowych - zabieg ten określany jest jako szczepienie. Najczęściej polega ono na zaprawianiu nasion fasoli szczepionką o nazwie handlowej Nitragina. W przypadku, gdy nasiona są już zaprawione chemicznymi środkami ochrony roślin, szczepionkę tę wprowadza się bezpośrednio do gleby - najpierw wymaganą ilość (ściśle według zaleceń z ulotki) miesza się z około 50 kilogramami gleby (na hektar) i tak sporządzoną mieszaninę rozrzuca się na polu (po zasianiu fasoli). Zabieg ten, podobnie jak siew zaszczepionych nasion, należy wykonać w dzień pochmurny lub po zachodzie słońca.

Potas
Ilość potasu pobierana:
* przez karłowe odmiany fasoli szparagowej wynosi 55 kg K2O /ha
* a przez odmiany tyczne - 85 kg K2O /ha


Orientacyjne dawki dla tego gatunku wynoszą 80-120 kg K2O/ha dla odmian typu Flageolet są wyższe - około 150 kg K2O/ha. Ponieważ fasola należy do roślin wrażliwych na nadmiar chloru w glebie, zalecaną formą nawozu jest siarczan potasu. Jednakże ze względu na to, że przy nadmiarze siarczanów w glebie rośliny gromadzą azotany, należy unikać zbyt dużych dawek tego nawozu. Pod fasolę lepiej stosować wysokoprocentowe (60% K2O) sole potasowe (KCL), które wysiewa się dostatecznie wcześnie przed rozpoczęciem uprawy - najlepiej jesienią - tak, aby zawarty w nich chlor mógł zostać wypłukany przez wody opadowe w głąb profilu glebowego.

Fosfor
Fasola ma duże zapotrzebowanie na fosfor, jego niedobór może znacznie obniżyć plon, zwłaszcza przy uprawie na suche nasiona. Największe zapotrzebowanie roślin na ten składnik przypada między kwitnieniem, a zawiązywaniem strąków. Optymalna zawartość fosforu przyswajalnego w glebie dla fasoli szparagowej wynosi 40-60 kg P2O5/ha. Nawozy fosforowe podaje się zazwyczaj łącznie z potasowymi dobrze mieszając je z warstwą uprawną roli - aby umieścić potas i fosfor w zasięgu głównej masy korzeni roślin.

Magnez
Wymagania pokarmowe odmian szparagowych karłowych wynoszą 15 kg MgO/ha, natomiast odmian tycznych - 20 kg MgO/ha. Nawożenie magnezem najkorzystniej jest łączyć z wapnowaniem, stosując nawozy wapniowo-magnezowe. W przypadku podawania samego magnezu (np. siarczanu magnezu) można wysiewać go wiosną pod kultywator.

Mikroelementy
Fasola, podobnie jak inne strączkowe, ma zwiększone zapotrzebowanie na wiele mikroelementów: molibden, żelazo, kobalt, miedź, bór. Reguralne nawożenie gleb obornikiem lub kompostem na ogół zapewnia dobre zaopatrzenie roślin w te składniki. Jednak przy intensywnej uprawie warzyw (np. dwa plony w jednym roku, tj. przedplon oraz fasola jako plon główny) może wystąpić nadmierne zubożenie gleb. Poza tym niedobory mikroelementów mogą wystąpić w glebach zasadowych.

Portal warzywniczy - warzywnictwo.agro.pl